22. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa - AKTUALIZÁCIA

22. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa - AKTUALIZÁCIA

22. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa - AKTUALIZÁCIA

16. 7. 2023

Venujte, prosím, pozornosť upravenej informácii o 22. ročníku CTM

22. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa
bude v sobotu 12. augusta 2023, štyri dni po 86. výročí smrti Martina Rázusa

Nevyhnutá zmena tradičnej trasy z dôvodu obmedzenej prejazdnosti horského priechodu Donovaly 

pocasie 2 CMT MR

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš, Múzeom Janka Kráľa a ŠK Leader Fox bike Liptovský Mikuláš organizujú  22. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 12. augusta 2023 na aktualizovanej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Mýto pod Ďumbierom, Čertovicu do Liptovského Mikuláša.

Registrácia
je už možná len o 8.00 hod. na mieste štartu, pri rodnom dome vo Vrbici – turisti aj pretekári.
Štartovné 40 € zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť, zberný autobus, pomocný servis bicyklov. Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú k pelotónu na trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed.

Štart a priebeh podujatia
Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši-Vrbici. 

Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), položenie venca, občerstvenie. V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Potom sa vydajú na cestu späť po trase smer Brezno, ale odbočia smerom na Mýto pod Ďumbierom, cez Čertovicu.
Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod.

POZOR! Budú len dve, horské súťažné etapy:

Kráľová Lehota – vrch Čertovice (18 km) 

Jarabá – vrch Čertovice (5,5 km)

v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými a vecnými cenami. Účasť na súťažných etapách je pravdaže dobrovoľná.

Ceny pre víťazov súťažných etáp
1. miesto 50 eur, 2. miesto 30 eur, 3. miesto 20 eur v obidvoch kategóriách v každej súťažnej etape + vecné ceny (cyklistické dresy).

Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici.

Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, ŠK Leader Fox bike, Vitalit  s. r. o., FreeTech, Liptovar, Múzeum Janka Kráľa,  Cykloregión Liptov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov, mesto Brezno, mesto Banská Bystrica, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Lipt. Mikuláš, CZ ECAV Brezno, MOMS Brezno.

Mediálnym partnerom Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa je http://www.maratony.eu/

Informácie:
Jaroslav Hric
0915 964 424
jaroslav.hric@mjk.sk

Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov. Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi

  • ukončenie jazdy: v Brezne alebo v Banskej Bystrici
  • zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu             
  • odstúpenie z akcie.

Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.

História podujatia
Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 21 ročníkov sa ho zúčastnilo takmer dvetisíc cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech aj Kanady, a to na perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou úspešnej účasti.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.