Fotoreportáž z XXI. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

Fotoreportáž z XXI. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

Fotoreportáž z XXI. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

14. 8. 2022

XXI. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa malo rekordnú účasť, dôstojný program aj krásne počasie.

Pozrite si našu fotoreportáž z podujatia.

Rekordná účasť účastníkov – 150 cyklistov oproti 147 v roku 2021, dôstojné zastavenia na pamätných miestach za účasti predstaviteľov cirkvi, samosprávy a verejnosti, tradične výborná spolupráca s mestskou aj štátnou políciou. A v neposlednom rade výborné počasie. „Etapové“ miesta (Vrbica, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš) už zdobia pamätné artefakty: pamätná tabuľa na rodnom dome, pomník v Parku Martina Rázusa v Brezne, náhrobný kameň na cintoríne v Banskej Bystrici, pamätník v Parku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši.
Medzi účastníkmi boli aj tradiční účastníci z Českej republiky, prišli aj Poliaci a jeden Číňan. A, pravdaže, Slovensky a Slováci zo všetkých kútov Slovenska. Vedúcimi osobnosťami podujatia boli predseda spolku Jaroslav Hric a emeritný predseda Vladimír Ferenčík.
Úprimne ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a podporovateľom nášho podujatia. Sme radi, že si ho už zobrali za svoje. 

Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, FreeTech, Liptovar, Múzeum Janka Kráľa, Cykloregión Liptov, Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov, mesto Brezno, mesto Banská Bystrica, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, CZ ECAV Lipt. Mikuláš, CZ ECAV Brezno, MOMS Brezno.

Mimoriadne poďakovanie patrí pánovi Ladislavovi Betherovi, uznávanému „veliteľovi“ pelotónu zo spoločnosti ŠK Leader Fox bike, Vitalit  s. r. o., ktorá sa podieľa na úspechu CTM od jeho začiatku 2003.