Martin Rázus: Pôstna pieseň

Martin Rázus: Pôstna pieseň

Martin Rázus: Pôstna pieseň

7. 4. 2019

Tá cesta tŕnistá
vinie sa v diaľ,
po nej ísť pre Krista
nám život dal.
Ach Bože premilý,
daj ducha, daj sily
prevládať na púti
trpkosť i žiaľ.

A keď sa ten sľub Tvoj
neplní hneď,
a miesto lásky – boj,
ním hynie svet,
hoc chvíľa prehrozná,
že Teba nepozná –
však nedaj zúfať a
nádejou svieť.

Tá cesta minie sa,
skončí sa púť –
zjasajú nebesá, 
vďačnosťou hruď
ozdobí Golgatu,
pre obeť presvätú...
Ó, Pane, veď nás, veď
A s nami buď!

Martin Rázus: Pôstna pieseň
(Melódia: Kéž víc Tě miluji)