Martin Rázus: Pôstne suspíriá

Martin Rázus: Pôstne suspíriá

Martin Rázus: Pôstne suspíriá

8. 3. 2019

Pôst, Bože, pôst… v ten vhodný čas, 
sám osvieť nás a pravdou hosť! 
V pokání žiť, v smútku radosť nájsť, 
mať viery nadosť… 
Ó, daj nám, Pane, 
v duchu s Tebou byť! Amen.

Zač by sme prosili, Ty dáš nám, Pane,
keď vierou úprimnou srdce nám splanie.
Ó, vzhliadni na svoj ľud, veď ho ku pokoju,
a niekdy prijmi nás,
až príde oný čas, sám v náruč svoju. Amen.

Čo nečisté v nás, Pane, čisť, 
jak synov svetla uč nás ísť, 
nespúšťať sa a jak svedčí, 
odolať zvodu márnych rečí. 
Nech láska k Tebe – naša cnosť, 
k nej vedie nás i tento pôst. 
Daj hojne, hojne z tejto cnosti
a niekdy spoj nás vo večnosti!  Amen. 

To srdce čisté stvor v nás, stvor, 
od hriechu odveď, odhovor! 
Ó, Kriste Pane, daj nám radu – 
na duchu posilň, uchráň pádu. Amen.

Kriste, daj chápať, žes’ večný v sile,
pred vekmi bol si jak v tejto chvíle!
Nech v Tvojej láske život náš celý,
aby sme po smrti Teba uzreli. Amen

Kriste, daj chápať, žes’ večný v sile,
pred vekmi bol si jak v tejto chvíle!
Nech v Tvojej láske život náš celý,
aby sme po smrti Teba uzreli.
Amen.