Martin Rázus: Suspíriá na Svätú Trojicu

Martin Rázus: Suspíriá na Svätú Trojicu

Martin Rázus: Suspíriá na Svätú Trojicu

30. 5. 2019

Svätý, svätý, svätý, Boh náš premocný, 
hneď za rána spev náš k Tebe nech letí. 
Svätý, svätý, svätý, večne milostný, 
v trojjedinosti Hospodin svätý. 
Sláva, sláva, sláva, Hospodin premocný, 
slávu Tvoju nebo, zem i more velebí.
Svätý, svätý, svätý, v sile milostný, 
v trojjedinosti Bože na nebi. 
Amen

Po Sv. Trojici

Svet, jak tá Sodoma, ó Bože, pri nás stoj,
ó Bože, pri nás stoj a zachráň národ svoj.
Daj sily vyjsť a včas zo sveta Sodomy
nájsť šťastie v spokojnom a čistom svedomí.
Amen.
(Martin Rázus: Suspíriá)

Foto: Ľubomír Schmida