Martin Rázus: Suspíriá na Vstúpenie

Martin Rázus: Suspíriá na Vstúpenie

Martin Rázus: Suspíriá na Vstúpenie

15. 6. 2019

Za Tebou, Kriste náš, do neba zrieme,
za Tebou voláme z tej biednej zeme.
Otvor nám nebies taj, na ľud svoj pamätaj,
a niekdy k nám sa znaj, až všetko zvieme.
Amen.

Žehnaj nám, Pane, pri lúčení,
nech ťažký bôľ sa v radosť zmení,
buď v slove Tvojom i Ty s nami a nie sme sirotami!
Ten odkaz, čo nám ráčiš dávať,
uč chápať, však i zachovávať,
a niekdy, až náš odchod stane,
nad hviezdami sám prijm’ nás, Pane! Amen.

Za Tebou z prachu v nebies výš,
náš Kriste premilý,
víťaziť, jak Ty víťazíš
daj ducha, daj sily.
Nech konáme, čo sluší nám,
kým sme tu v časnosti
a vynesieme sa k výšinám
z tej Tvojej milosti!
Amen.