Podpora opravy kostola vo Vyšnej Boci – výzva

Podpora opravy kostola vo Vyšnej Boci – výzva

Podpora opravy kostola vo Vyšnej Boci – výzva

1. 12. 2022

V cirkevnom zbore ECAV Kráľová Lehota – fília Vyšná Boca od r. 2012 prebieha rekonštrukcia kostola. Začala sa opravou veže formou vytvorenia jej repliky a pokrytá bola medeným plechom. Nasledovala rekonštrukcia strechy, exteriéru a už niekoľko rokov prebieha komplexná rekonštrukcia interiéru. 

Cirkevný zbor je počtom malý, a rekonštrukcia je finančne náročná. V tomto čase je v situácii, že potrebuje do konca roka vyplatiť za vykonané práce 11 500 eur, ktoré ani pri najlepšie vôli nemá. Obracia sa na rôznych sponzorov a usilovne hľadá ďalšie finančné zdroje.

Od roku 1906 pôsobil ako farár vo Vyšnej Boci až do konca svojho krátkeho života  významný slovenský vedomec ThDr. PhDr. Ján Lajčiak (*25.7.1875 – †28.10.1918), ktorý ovládal sedem orientálnych jazykov a jeho dielo Slovensko a kultúra je prvým rozsiahlym sociologicko-filozofickým dielom na Slovensku. Jeho významným počinom bol aj preklad evanjelií z originálu do slovenčiny.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa (SMR) sa rozhodlo cirkevnému zboru pomôcť týmto spôsobom. Ak si fyzická alebo právnická osoba z nižšie uvedenej knižnej ponuky spolku zakúpi akúkoľvek knihu za cenu minimálne 10 €, všetky finančné prostriedky venujeme na rekonštrukciu kostola, ktoré zašleme na zbierkový účet cirkevného zboru

IBAN SK17 0900 0000 0003 3323 3400, vedený v SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok.

Objednávať knihy si môžete na mailovej adrese vladifek@gmail.com alebo jan@juras.sk.
Na požiadanie vystavíme faktúru, platba sa môže uskutočniť v hotovosti alebo prevodom na účet spolku Bankové spojenie:
Tatrabanka, a. s. Pobočka Liptovský Mikuláš 
IBAN SK69 1100 0000 0026 2171 4777.      

Právnická osoba musí poskytnúť fakturačné údaje. Knihy budú zaslané bez účtovania balného a poštovného, ktoré bude znášať Spolok martina Rázusa.

Ponuka:

 1. Sláva šľachetným II Samuel Štefan Osuský, Ľudovít Šenšel, Martin Rázus, Pavel Neckár 
 2. Sláva šľachetným III Rudolf Macúch, Ján Lajčiak, Elena Maróthy Šoltésová, Anna Pivková
 3. *Miscelanea Sláva šľachetným III
 4. Sláva šľachetným IV Vojenskí duchovní / Kapitáni povstania 1848 – 1849
 5. *Miscelanea Sláva šľachetným IV
 6. Sláva šľachetným V Muži diplomacie Slováci na významných postoch československej zahraničnej služby
 7. Sláva šľachetným VI Učiteľ je okno do sveta a života, Ján Drahotín Makovický, Elena Solláriková, Peter Michal Bohúň, Helena Turcerová-Devečková a ďalší
 8. Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ
 9. Martin Rázus Hoj, zem drahá (básnická zbierka)
 10. Martin Rázus To je vojna! (básnická zbierka)
 11. Ján Lajčiak Evanjeliá, faksimile rukopisu
 12. Kolman Benšell a Pavol Országh Napred (40) Národný zábavník mládeže slovenskej na rok 1871, faksimile
 13. CD Hymnické piesne Hoj, zem drahá (21) 

Poznámka *Miscelanea – to sú ďalšie dokumenty konferencie, ktoré neobsahuje monografia.

Za objednávku aspoň 5 kníh – bonus: 

14. Božena Slančíková Timrava Tri Vojnové novely (Hrdinovia, V čas vojny, Záplava)

Viac informácií o Spolku Martina Rázusa nájdete na webovej stránky www.razus.sk 

Prijmite, prosím, túto ponuku a otvorte svoje srdce i štedrú ruku pre podporu projektu.


Fotogaléria k ponuke kníh: