Pozvánka na podujatie Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

Pozvánka na podujatie Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

Pozvánka na podujatie Sláva šľachetným VII Lekári v živote spoločnosti

25. 8. 2022

Pozývame Vás na podujatie venované lekárom v našich novodobých dejinách za posledné tri storočia, ktoré organizuje Spolok Martina Rázusa v spolupráci s odborným garantom Historickým ústavom SAV a viacerými odbornými pracoviskami z vysokoškolského a múzejného prostredia v dňoch 22. až 25. septembra 2022.

Podrobné informácie k podujatiu nájdete v tomto letáku.