Pozvánka na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky autora Ľudovíta Šenšela

Pozvánka na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky autora Ľudovíta Šenšela

Pozvánka na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky autora Ľudovíta Šenšela

21. 3. 2023

Spolok Martina Rázusa v spolupráci so združením Ars ante portas, cirkevným zborom ECAV Liptovská Porúbka a obcou Liptovská Porúbka pozývajú na prezentáciu faksimile prvej Slovenskej štylistiky (*1921) autora Ľudovíta Šenšela (1888) v sobotu 15. apríla 2023 o 16. hodine v evanjelickom kostole (*1918) v Liptovskej Porúbke.

Podujatie obohatí koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov s dirigentom prof. Štefanom Sedlickým

Pozdravné príhovory na cestu tejto vzácnej publikácii čitateľom, najmä farárom, učiteľom, novinárom, redaktorom, moderátorom pošlú

Peter Gärtner – riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, ktoré jubilant úspešne viedol v rokoch 1930 – 1948 a ktorého 125. výročie založenia si tohto roku s úctou pripomína evanjelická cirkev a celé kultúrne Slovensko. Šenšel bol už od roku 1924 duchovným správcom Tranoscia;

Matúš Stáňa – zástupca riaditeľa Hodžovho gymnázia v Liptovskom Mikuláši, v ktorom Šenšel pôsobil v rokoch 1919 – 1930 ako “smluvný profesor” slovenčiny a latinčiny a v roku 1921 napísal pre študentov školy priekopnícku prácu Slovenská štylistika;

Ladislav Sabolčák – predseda Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý si pride uctiť kolegu-učiteľa vystúpením;

Michal Belanji – zborový farár v Liptovskej Porúbke, kde Ľudovít Šenšel pôsobil  v rokoch 1914 – 1956, z toho v rokoch 1930 – 1952 aj ako liptovský senior.

Záujemcovia si môžu kúpiť faksimile prvej Slovenskej štylistiky za symbolickú sumu 9 eur, toľko totiž (pravda v korunách) stála publikácia v roku 1921.

prezentacia pozvanka web