Pozývame Vás na XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

Pozývame Vás na XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

Pozývame Vás na XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

24. 7. 2020

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Mestom Liptovský Mikuláš organizujú 19. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, a to v sobotu, 15. augusta 2020 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša. V prípade nepriaznivého počasia je záložným variantom nedeľa 16. augusta.

Štart podujatia bude o 8.45 h pri rodnom dome Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši-Vrbici.
Prvá zastávka v Brezne pri pomníku Martina Rázusa (cca o 11.00 h), položenie venca, občerstvenie. V Banskej Bystrici (cca 13.25 h) účastníci položia kyticu na hrob Martina Rázusa a doplnia sily na dobrom obede. Cieľ maratónu bude pri pamätníku Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši o cca 18.30 hod.

Zaregistrovať sa môžete onlinehttps://tinyurl.com/cyklomaratonregistracia albo na mieste štartu: od 7.45 hod. 

Štartovné 6,- € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť).

Štartovné platia aj účastníci, ktorí sa pridajú k pelotónu na trase, ak majú záujem o občerstvenie a obed.

Základné informácie


Kde: Vrbica – Brezno – Banská Bystrica – Liptovský Mikuláš

Kedy: 15. 8. 2020 (sobota)

Štartovné: 6 € (zahŕňa aj občerstvenie na trase, obed v Banskej Bystrici a služby súvisiace s podujatím, najmä zdravotnícku starostlivosť)

Registrácia: https://tinyurl.com/cyklomaratonregistracia

Kontakt: jaroslav.hric@mjk.sk +421 915 964 424


Súťažné etapy

Spestrením podujatia sú dve súťažné etapy a to z Kráľovej Lehoty na vrch Čertovice (18 km) a z Liptovského Michala do Andíc (16 km), a to v dvoch vekových kategóriách: do 35 a nad 35 rokov s finančnými cenami. Účasť na súťažných etapách je dobrovoľná.

2 vekové kategórie:

  • 1. kat. do 35 rokov
  • 2. kat. nad 35 rokov.

Ceny pre víťazov súťažných etáp:

  • 1. miesto 35 eur
  • 2. miesto 20 eur
  • 3. miesto 10 eur v obidvoch kategóriách

Vyhlásenie výsledkov súťažných etáp sa uskutoční na záver podujatia v Liptovskom Mikuláši.

Dĺžka trás

Celá trasa maratónu má dĺžku 182 km, účastníci si však môžu vybrať aj kratšie etapy (Liptovský Mikuláš – Brezno: 54 km, Liptovský Mikuláš – Banská Bystrica: 100 km, Brezno – Banská Bystrica: 45 km, Brezno – Liptovský Mikuláš: 136 km).

Zdôrazňujeme celodennú prítomnosť „zberného“ autobusu, ktorý môžu využiť menej zdatní cyklisti na prekonanie extrémnych častí cykloturistického maratónu. Organizátori zabezpečujú aj zdravotnú službu, nápoje a obed v Banskej Bystrici.

Podujatie už tradične významne podporujú Mesto Liptovský Mikuláš, mesto Brezno, Klub Martina Rázusa Maroško Brezno, a CZ ECAV Brezno, Miestny odbor Matice slovenskej Brezno.
Mediálnym partnerom Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa je http://www.maratony.eu/

Cyklomaratón sa uskutoční za neobmedzenej cestnej premávky, preto každý účastník je povinný dodržiavať dopravné predpisy a pokyny organizátorov. Každý cyklista sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo.

Každý účastník je povinný ohlásiť usporiadateľovi ukončenie jazdy:

  • v Brezne alebo v Banskej Bystrici
  • zmenu svojej trasy oproti traťovému a časovému rozpisu
  • odstúpenie z akcie.

Vzhľadom na cestný zákon sú povinné ochranné cyklistické prilby.

História podujatia

Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa je jednou z nosných aktivít Spolku Martina Rázusa (založený 2002). Počas doterajších 18 ročníkov sa ho zúčastnilo vyše tisíc cyklistov zo všetkých kútov Slovenska, Čiech aj Kanady, a to na perfektne vybavených, ale aj na amatérskych strojoch. Nejde o víťazstvo, ide o účasť! Pravda, dostatočná fyzická kondícia a vhodné technické vybavenie sú podmienkou úspešnej účasti.

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa sa hlási k odkazu významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika, rodáka z Vrbice, dnes súčasti Liptovského Mikuláša. Dalo si za cieľ propagovať stále aktuálne dedičstvo duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a  etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.