Rozlúčka s Dušanom Rázusom

Rozlúčka s Dušanom Rázusom

Rozlúčka s Dušanom Rázusom

30. 9. 2022

Dusan D. Srnie 2Smutná správa z Liptovského Mikuláša. V 81. roku života zomrel potomok Martina Rázusa, dobrý usmievavý priateľ, aktívny člen Spolku Martina Rázusa DUŠAN RÁZUS. Odpočívaj v pokoji, milý brat! 

Na obrázku je pri buste Martina Rázusa v Dolnom Srní.

Bože, utiekame sa k Tvojej dobrote,
lebo sme Tvoji v smrti i živote,
nuž uľav vierou na utrpenie
a z Tvojho slova daj nám potešenie.

(Martin Rázus: Pohrebné suspírium)