Rozlúčka s Jelkou Krčméry-Vrteľovou

Rozlúčka s Jelkou Krčméry-Vrteľovou

Rozlúčka s Jelkou Krčméry-Vrteľovou

5. 11. 2021

Vo štvrtok 4. novembra 2021 nás navždy opustila dáma, vzácna a krásna umelkyňa, laureátka Ceny Sebastian, členka Spolku Martina Rázusa JELA KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ v požehnanom veku 97 rokov.

Spi, drahá Jelka, sladko spočívaj!

Zdôrazňujem jej vzťah k dielu Johanna Sebastiana Bacha. Bola významnou súčasťou kolektívu realizátorov cyklu koncertov BACH – Kantáty so Solamente naturali, keď prebásnila desiatky textov Bachových kantát, ale aj kompletné Matúšove a Jánove pašie.  

Záverečný zbor z Matúšových pašií:  

K hrobu sadáme, na tie hrudy, 
pokorne, na okraj.

Ty sladko spočívaj!
Spite, vy ubolené údy,
spite tam pokojne!
Aby sa rov tých tvrdých skál
aj našej utýranej duši,
ktorá po večnej spáse túži,
raz miestom odpočinku stal.
K hrobu sadáme, na tie hrudy,
pokorne, na okraj!
Spi, Ježiš, sladko spočívaj! 


Narodila 7. januára 1924 v rodine všestranného kultúrneho dejateľa Štefana Krčméryho. Po absolvovaní štúdia spevu na bratislavskom konzervatóriu (prof. Anna Korínska, 1948) študovala na hudobnej akadémii Santa Cecilia v Ríme (G. Scolari, 1950). V roku 1947 sa zúčastnila medzinárodnej speváckej súťaže Pražská jar a získala titul laureátky. V rokoch 1946 – 1952 bola sólistkou opery SND, od roku 1953 pracovala ako lektorka dramaturgie opery. V rokoch 1966 – 1967 bola dramaturgičkou redakcie pre deti a mládež v Československej televízii, potom dramaturgičkou opery SND až do roku 1981 a v rokoch 1986 – 1989 dramaturgičkou Komornej opery.

Talentovaná mezzosopranistka zaujala ako Maddalena a Flora Bervoix vo Verdiho Rigolettovi a Traviate, Niklas v Hoffmannových poviedkach J. Offenbacha, pastier Leľ v Snehulienke N. Rimského-Korsakova a ako Bizetova Carmen. Po návrate zo štúdií v Taliansku však musela zo zdravotných dôvodoch dráhu opernej speváčky predčasne opustiť. 

Začala sa venovať literárno-dramaturgickej činnosti ako redaktorka programových bulletinov SND, lektorka, potom ako dramaturgička. Ako prekladateľka libriet z taliančiny, nemčiny a francúzštiny preukázala vynikajúce jazykové schopnosti, využívajúc pritom aj svoje skúsenosti spevácke. Má výrazný podiel na skvalitnení úrovne slovenských prekladov libriet svetovej opernej literatúry klasickej (Figarova svadba, Così fan tutte, Don Carlos, Macbeth, Orfeus a Eurydika, Ifigénia v Aulide, Norma, Don Pasquale a ďalšie) i svetovej moderny (Egkov Revízor, Orffova Múdra žena, Odsúdenie Lukulla P. Dessaua, Bergov Wozzeck, Janáčkove opery Grécke pašie a Vec Makropulos). Venovala sa tiež prekladom piesňovej a oratoriálnej tvorby ako aj prekladom divadelných hier (o. i. Brechtova Matka Guráž, Goldoniho Sluha dvoch pánov) a beletrie. Bohatá je tiež jej publicistická činnosť.

Literárne ambície a umelecký talent uplatnila v oblasti libretistickej, spolu s Martin Ťapákom napísala libreto k Andrašovanovej opere Figliar Geľo a pôvodné libreto k jeho opere Návrat, spracovala libreto ku Kořínkovej detskej opere Ako šlo vajce na vandrovku, je spolulibretistkou Suchoňovho Svätopluka. Jela Krčméry je autorkou libreta Meierovej úpravy barokovej opery J. S. Kussera Erindo a libriet pôvodných slovenských opier pre deti Veľká doktorská rozprávka a Tajomný kľúč Milana Dubovského a Trojruža Ladislava Kupkoviča. Spolupracovala s rozhlasom, televíziou, Slovenskou filharmóniou, vydala dve zbierky veršov a knihu spomienok pod poetickým názvom Preletím ponad život.