Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

12. 2. 2021

Lúčime sa s aktívnou členkou a propagátorkou činnosti Spolku Martina Rázusa Naďou Lúčanskou. Odpočívaj v pokoji.

kvietok t