Rozlúčka s najstarším členom Spolku Martina Rázusa Jánom Magálom

Rozlúčka s najstarším členom Spolku Martina Rázusa Jánom Magálom

Rozlúčka s najstarším členom Spolku Martina Rázusa Jánom Magálom

17. 4. 2021

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021 napoludnie nás opustil najstarší člen Spolku Martina Rázusa Ing. JÁN MAGÁL, CSc. vo veku 98 rokov a 5 mesiacov.

Ján Magál sa narodil dňa 11.9.1922 v obci Moravské Lieskové, pochádzal z maloroľníckej rodiny kopaničiarskeho typu z Podjavoriny. Pokrstil do lieskovský evanjelický farár Martin Rázus. Mladý Janko pracoval veľmi aktívne v cirkvi. Dokonca bol menovaný za vedúceho Zväzu evanjelickej mládeže pre kopanice a oblasť okolo obce Moravské Lieskové. A on bol na to celý život veľmi hrdý!

Vyrastal v zdravom podhorskom prostredí, v stálom spojení s prírodou, čo ho azda aj predurčilo k nepretržitému zamestnaniu v potravinárskom priemysle.

Vyštudoval Vysokú školu obchodnú v Bratislave, ďalej Inštitút pre riadenie priemyslu v Prahe.

Po skončení štúdia pôsobil nepretržite v potravinárskom priemysle, kde zastával aj funkciu predsedu pre racionálnu výživu s nadväznosťou na časopisy „Průmysl potravín“ v Prahe a „Výživa a zdravie“ v Bratislave. V neposlednom rade je pán Magál „duchovným otcom“ Agrokomplexu, ktorý bol založený v roku 1973 na podporu agro-potravinárskeho komplexu. 

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021 napoludnie nás opustil najstarší člen Spolku Martina Rázusa Ing. JÁN MAGÁL, CSc. vo veku 98 rokov a 5 mesiacov.

Svoje vzdelanie si v posledných rokoch aktívneho pracovného obdobia rozšíril o skúšky z problematiky cestovného ruchu a sprievodcovstva po Bratislave. Precestoval mnoho krajín sveta, ako je Chorvátsko, Španielsko, Baleárske ostrovy, Maroko, Tunis, USA, Kanadu, Rusko, Turecko a ďalšie štáty Európy.

Počas svojho pôsobenia v ekonomickej sfére sa vypracoval z bežného účtovníka na hlavného účtovníka podniku a neskôr na odborného riaditeľa obchodnej sféry. Dostal aj ponuku práce z ministerstva financií, ale túto ponuku odmietol, ostal verný potravinárskemu priemyslu, ktorému sa venoval poctivo a so zanietením jemu vlastným.

Pri príchode armád Varšavskej zmluvy na územie ČSSR dostal za úlohu zabezpečiť zásobovanie celého obyvateľstva ČSSR a armád, denne čerstvým pečivom, kvôli tejto úlohe bol „prevelený“ na týždeň z Bratislavy do Prahy takmer z hodiny na hodinu, no aj túto neľahkú úlohu zvládol bez chýb, komplikácií a problémov. 

Popri svojej pracovnej kariére mal obrovskú vášeň v hubárčení a mykológii, ktorej venoval takmer všetok svoj voľný čas a túto svoju záľubu prenášal aj do svojej rodiny.

V oblasti mykológie dosiahol významných úspechov, predovšetkým tým, že bol zakladateľom Mykologickej spoločnosti na území SR a 10 rokov bol jej predsedom. V roku 2018 získal titul čestného člena predsedníctva, ktorý mu udelila Slovenská mykologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Bol aj spoluautorom „Príručky hubára“, ktorá sa vydala nie len na Slovensku, ale aj v Českej republike a 2x aj v Poľsku.

Pán Magál bol celý život aktívnym človekom, venoval sa rôznym oblastiam, bol hrdý národovec a usiloval o rozvoj svojej rodnej obce Moravské Lieskové, za čo mu starosta obce pri 620. výročí prvej písomnej zmienky o obci udelil čestné občianstvo. 

Do bratislavského Ružinova sa prisťahoval a žil od roku 1943. Svoje organizačné schopnosti naplno využil pri angažovaní sa v mestskej časti Ružinov, kde významne pomáhal pri výstavbe Ružinovského domova seniorov Sklenárova 14. 

kvietok t