Rozlúčka s pánom profesorom Jánom Fuskom

Rozlúčka s pánom profesorom Jánom Fuskom

Rozlúčka s pánom profesorom Jánom Fuskom

13. 5. 2021

So smútkom v srdci sme prijali správu, že nás vo veku 92 rokov navždy opustil prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., člen Spolku Martina Rázusa, ideový otec a spoluzakladateľ Nadácie Milana Rastislava Štefánika, dlhoročný predseda a čestný predseda jej správnej rady, živá encyklopédia a autor množstva publikácii o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, neúnavný propagátor Štefánikových myšlienok, pripomínateľ jeho prínosu k zaradeniu Slovákov medzi svojbytné európske národy a šíriteľ jeho stále aktuálneho ideového a morálneho odkazu. 
Pán profesor aktívne pôsobil aj v evanjelickej cirkvi, roky bol napríklad zborovým dozorcom cirkevného zboru ECAV v Bratislave-Prievoze.

Práve vtedy, keď sme si spoločne v podvečer 4. mája 2021 pripomínali položením vencov výročie Štefánikovho tragického úmrtia, už nemohol byť medzi nami, vtedy sa už vydával na poslednú cestu do večnosti.  

Česť jeho pamiatke.