Spomienkový večer v dome Martina Rázusa

Spomienkový večer v dome Martina Rázusa

Spomienkový večer v dome Martina Rázusa

14. 10. 2023

Mesto Liptovský Mikuláš
Spolok Martina Rázusa
Múzeum Janka Kráľa
Rázusovie klub spisovateľov

Vás pozývajú na spomienkový večer pri príležitosti 135. výročia narodenia Martina Rázusa.

Martin Rázus Svedomie národa


18. októbra 2023 (streda) o 16.00 hodine v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši (Vrbická 312)


POCTA RÁZUSOVCOM: Poetické pozdravy zakladateľov Rázusovie klubu spisovateľov Jozefa Daníka, Štefana Packu, Petra Vrlíka a víťaza medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom Michala Lehoczkého.

MARTIN RÁZUS – svedomie národa: Prednáška spisovateľa, publicistu a literárneho historika Petra Cabadaja.

M. R. + M. R. = 2 OSOBNOSTI slovenskej literatúry z Liptova:

Literárna koláž z myšlienok Martina Rázusa a Milana Rúfusa o hodnotách akceptovaných Martinom Rázusom
a absorbovaných Milanom Rúfusom cez prizmu Rázusových Argumentov. Účinkuje trojica zakladateľov Rázusovie klubu spisovateľov.

Prehliadka expozícií Rodného domu súrodencov Rázusovcov.

Hudobný sprievod podujatia: Metod Rakár Recitácia: Kvetoslava Staroňová a Milan Stromko Programom sprevádza: Jelka Hendlová


Odporúčame do Vašej pozornosti: V sobotu 21. októbra o 9.20 h RTVS odvysiela na Dvojke zaujímavú reportáž
z Rázusovie domu pod názvom „Kto tu býval“. Želáme pohodu pri sledovaní relácie!

Razus svedomie naroda page 0001

Razus svedomie naroda page 0002