Členovia

Členovia

1. Elena Rapošová-Rázusová ✝, Bratislava

2. Ján Juráš Ing., Bratislava

3. Eleonóra Baráthová PhDr., Kežmarok

5. Ján Blcháč Ing. PhD., Liptovský Mikuláš

6. Michal Gáfrik, PhDr. DrSc. ✝, Bratislava

7. Dušan Tóth, Rev., Toronto, Kanada

8. Maria Kopcok, Tecumseh, Kanada

9. Slovenská ev. jednota v zahraničí, Ontario, Kanada

10. Ján Paciga, Ing. PhD., Liptovský Ján

11. Marián Biskupič, Ing., Kalameny

12. Agria Liptovský Ondrej, a. s., Liptovský Ondrej

13. Igor Mišina Mgr., Košice

16. Etela Trégerová, Liptovský Mikuláš

17. Alexander Slafkovský MUDr., Liptovský Mikuláš

18. Mesto Liptovský Mikuláš

19. Karel Ilja Dvořák ✝, Liptovský Mikuláš

21. Miloš Rázus Ing. ✝, Bratislava

22. Nadežda Rázusová PaedDr., Bratislava

23. Ján Rázus ✝, Liptovský Mikuláš

24. Jozef Repaský Ing. , Liptovský Mikuláš

25. Oľga Kadlecová PfarmDr. ✝, Liptovský Mikuláš

27. Jela Maliariková, Liptovský Mikuláš

28. Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

29. Daniela Fiačanová Mgr., Galovany

30. Ján Vajs Ing., Liptovský Mikuláš

33. Jozef Bulla prof. Ing. DrSc., Nitra

34. Ondrej Hronec prof. Ing. DrSc., Košice

35. Ján Jurčo Ing., Východná

38. Mikuláš Konečný ✝, Liptovský Mikuláš

40. Martin Kučera Ing., Smolenice

41. Elena Kučerová ✝, Bratislava

43. Darina Jurášová ✝, Bratislava

45. Miloš Kovačka doc. PaedDr., PhD. ✝, Martin

46. Milan Moncoľ Ing. Arch. ✝, Bratislava

47. Rotary Club, Liptovský Mikuláš

48. Ruth Letašiová, Žilina

49. Viera Fašková, Liptovský Mikuláš

50. Pavel Lietava Ing., Sliač

51. Ondrej Peťkovský Mgr., Trenčianske Stankovce

52. Milan Rúfus PhDr. ✝, Bratislava

53. Východný dištrikt ECAV na Slovensku, Prešov

54. Bohuslav Beňuch Ing., Dudince-Merovce

55. Vladimír Rázus Ing., Liptovský Mikuláš

57. Eva Groh Ing., Košice

58. Dana Nouzovská MVDr. ✝, Bratislava

60. Dušan Rázus ✝, Liptovský Mikuláš

62. Ľudovít Kuruc ✝, Bratislava

64. Miloslav Abel, Trenčín

65. Ivan Kadlečík ✝, Pukanec

66. Tomáš Gáll ✝, Bratislava

67. Janka Krivošová prof. Ing. arch., Bratislava

68. Etela Gallová ✝, Martin

69. Dušan Lúčanský Mgr. ✝, Blatnica

70. Zora Margová ✝, Liptovský Mikuláš

71. Tomáš Miroslav Niňaj ✝, Žilina

72. Ivica Jurášová ✝, Bratislava

73. Tatiana Blichová, Trenčín

74. Karol Vaculík Mgr. ✝, Bratislava

75. Otto Marček Ing., Bratislava

76. Danica Kšiňanová, Bratislava

78. Janka Pacigová Mgr. Ing. PhD., Liptovský Ján

79. Miroslav Zachar Ing., Sučany

80. Branislav Dolinský ThDr., Nové Mesto nad Váhom

81. Anna Novak, Ronninge, Švédsko

82. Slávka Koštialová MUDr., Nové Mesto nad Váhom

84. Anna Adamovičová ✝, Moravské Lieskové

86. Danuša Vavríková, Žilina

87. Danuša Ksandrová ✝, Žilina

88. Jaroslav Ksandr MUDr. ✝, Žilina

89. Eva Schürgerová, MUDr., Žilina

90. Jaroslav Balšán, Ing., Piešťany

91. Ružena Rázusová ✝, Liptovský Mikuláš

92. Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku, Hybe

93. Ján Benko doc. RNDr. CSc., Bratislava

94. Ivan Šenšel JUDr. ✝, Liptovský Hrádok

95. Vladimír Ferenčík Mgr., Liptovský Mikuláš

96. Karol Komandera ✝, Liptovský Mikuláš

97. Samuel Roško  ✝, Michalovce

98. Vladimír Držík, Bratislava

99. Oľga Fejdiová RNDr., Liptovský Mikuláš

100. Alena Kováčiková Mgr., Pezinok

101. Dušan Kováčik Mgr., Pezinok

102. Mária Paľová ✝, Giraltovce

103. Eva Kristínová ✝, Bratislava

104. Ján Bohdan Hroboň Mgr. ✝, Martin

105. Turčiansky seniorát ECAV na Slovensku, Žilina

106. Pavel Delinga Ing., Devičany

107. Ján Midriak ✝, Prešov

108. Anna Prociková PhDr., Bratislava

110. Jozef Markuš Ing. DrSc., Bratislava

111. Paul and Katy Krnach, West Hill, Kanada

114. Ján Skovajsa, Dolné Srnie

115. Michal Kšiňan Mgr. PhD., Bratislava

116. Blanche Martincek-Hanecak, Thornhill, Kanada

117. Elena Daniela Hroncová, Košice

119. Viera Fašková Ing., Banská Bystrica

120. Eva Straková Mgr., Martin

124. Ján Zachar MUDr., Telgárt

125. Oto Hudec ✝, Brezno

126. Milan Pivovarči doc. Ing., Brezno

127. Tatjana Šidlová, Dúbrava

128. Ľubica Rázusová, Bratislava

129. Ľubica Slováková, Bratislava

130. Viera Lichardová doc. Ing. arch., Bratislava

131. Pavel Lichard Ing. arch., Bratislava

132. Zuzana Pospíšilová MUDr., Bratislava

133. Hana Királyová Ing. arch., Bratislava

136. Zdenka Matějková, Liptovský Mikuláš

137. Jela Šmotláková, Bratislava

138. Ivan Šenšel, Liptovský Hrádok

140. Jela Krčméry-Vrteľová ✝, Bratislava

141. Naďa Kamenická MUDr. ✝, Bratislava

142. Ján Fuska prof. Ing. DrSc. ✝, Bratislava

143. Eva Gundová ✝, Mgr., Žilina

144. Vilma Petrovová ✝, Hontianske Moravce

145. Ján Petrov ✝, Hontianske Moravce

146. Marta Mojžišová, Dudince

147. Jaroslav Lehotský Ing., Liptovský Mikuláš

148. Ľubica Vysocká Szabóová Ing., Svätý Jur

149. Ľubomíra Miháliková PhDr. CSc., Modra

150. Samuel Roško PaedDr., Senec

151. Nadežda Lúčanská ✝, Chorvátsky Grob

152. Milan Kováčik Ing., Brezno

153. Jaroslav Bohuš ✝, Liptovský Mikuláš

154. Daniel Baláž Mgr. ✝, Svätý Kríž

155. Martin Krno PhDr., Bratislava

156. Danka Šmelková, Bratislava

157. Milan Borbis, Liptovský Mikuláš

158. Viera Prónayová Mgr., Bratislava

159. Tatiana Hurová-Lenková Mgr. art., Bratislava

160. Katarína Hudáková Mgr., Liptovský Ondrej

161. Ján Štefanovič JUDr., Trenčín

162. Adela Nikitinová Ing., Liptovský Ján

163. Miroslava Rojková PhDr., Piešťany

164. Ján Bakalár Mgr. ✝, Prešov

166. Rastislav Stanček Mgr., Dolný Kubín

167. Juraj Sarvaš Mgr. art., Bratislava

168. Eva Holanová MUDr., Bratislava

169. Milan Stromko, Liptovský Mikuláš

170. Pavel Bobák Ing. arch., Liptovský Mikuláš

171. Zuzana Kyčinová MUDr., Dolný Kubín

172. Natália Buľubašová prom. Právnik, Skalica

173. Mária Rišiaňová JUDr., Diviaky

174.  Mária Kováčová PhDr., Dolný Kubín

175. Matej Rázus Mgr., Bratislava

177. Zuzana Kusendová, Nová Bošáca

178. Lenka Kusendová Mgr., Nová Bošáca

179. Anton Baláž Mgr., Hrašné

180. Ján Magál Ing. ✝, Bratislava

181. Stanislav Grega Mgr., Hybe

182. Jaroslav Hric Mgr., Liptovský Mikuláš

183. Martin Pagáč Mgr. Ing., Krásno nad Kysucou

184. Andrej Šteffek, Pezinok

185. Ladislav Kováč, prof. RNDr., DrSc., Bratislava

186. Boris Mojžiš, PaedDr., Lučenec

187. Ján Mražík, PhDr. Ing., Liptovský Mikuláš  


Poznámka: Čísla uvedené vedľa mien sú čísla členských preukazov členov Spolku, nie poradové čísla.