Orgány združenia

Orgány združenia

Predsedníctvo:

Mgr. Daniela Fiačanová – podpredsedníčka
Ing. Ján Blcháč, PhD. – člen
Mgr. Vladimír Ferenčík – pokladník  
Mgr. Stanislav Grega – člen
Mgr. Jaroslav Hric – predseda
Jela Maliariková – členka
Zdenka Matějková – členka

Kontrolná komisia:

Ing. Vladimír Rázus – predseda 
Ing. Adela Nikitinová – členka
Ing. Ján Jurčo – člen 

Čestný predseda:

Ján Juráš