Podpora Spolku

Podpora Spolku

Ďakujeme našim partnerom a darcom.

Činnosť spolku môžete podporiť aj finančným darom na číslo účtu v Tatra banke: 2621714777/1100


IBAN: SK6911000000002621714777