Novinky

Rozlúčka s Jelkou Krčméry-Vrteľovou

5. 11. 2021

Vo štvrtok 4. novembra 2021 nás navždy opustila dáma, vzácna a krásna umelkyňa, laureátka Ceny Sebastian, členka Spolku Martina Rázusa JELA KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ v požehnanom veku 97 rokov.

Spi, drahá Jelka, sladko spočívaj!

Prečítajte viac

Pozvánka na prezentáciu faksimile almanachu Napred

29. 10. 2021

Spolok Martina Rázusa, agentúra Ars Ante Portas a páni Anton Baláž, Ján Juráš a Stanislav Vallo Vás srdečne pozývajú na prezentáciu faksimile almanachu Napred. Bude sa konať v pondelok, 8. novembra 2021 o 17,00 hod. v Zichyho paláci.

Prečítajte viac

20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa sa vydaril

10. 8. 2021

Prinášame fotoreportáž z jubilejného 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa konal v sobotu 7. augusta 2021.

Prečítajte viac

20. Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa

14. 7. 2021

Pozývame vás na jubilejný 20. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa, ktorý sa bude konať v sobotu 7. augusta 2021.

Prečítajte viac

Rozlúčka s pánom profesorom Jánom Fuskom

13. 5. 2021

So smútkom v srdci sme prijali správu, že nás vo veku 92 rokov navždy opustil prof. Ing. Ján Fuska, DrSc.

Prečítajte viac

Rozlúčka s najstarším členom Spolku Martina Rázusa Jánom Magálom

17. 4. 2021

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla 2021 napoludnie nás opustil najstarší člen Spolku Martina Rázusa Ing. JÁN MAGÁL, CSc. vo veku 98 rokov a 5 mesiacov.

Prečítajte viac

Kvetná nedeľa

26. 3. 2021

Martin Rázus: Suspíriá na Kvetnú nedeľu

Prečítajte viac

Rozlúčka s Tomášom Miroslavom Niňajom

26. 3. 2021

Lúčime sa s dlhoročným členom Spolku Martina Rázusa pánom Tomášom Miroslavom Niňajom

Prečítajte viac

2% Vašej dane pre Spolok Martina Rázusa

14. 2. 2021

Dovoľujeme si Vás zdvorilo požiadať o podporu činnosti našej organizácie formou pridelenia podielu Vašej dane. Pravda, vyžaduje si to trošku „práce“ s tlačivami. Radi Vám pritom pomôžeme.  

Prečítajte viac

Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

12. 2. 2021

Lúčime sa s aktívnou členkou a propagátorkou činnosti Spolku Martina Rázusa Naďou Lúčanskou. Odpočívaj v pokoji.

Prečítajte viac