Novinky

Rozlúčka s Tomášom Miroslavom Niňajom

26. 3. 2021

Lúčime sa s dlhoročným členom Spolku Martina Rázusa pánom Tomášom Miroslavom Niňajom

Prečítajte viac

Rozlúčka s Naďou Lúčanskou

12. 2. 2021

Lúčime sa s aktívnou členkou a propagátorkou činnosti Spolku Martina Rázusa Naďou Lúčanskou. Odpočívaj v pokoji.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Vidiny (1517 – 1917) - K štyristoročnej pamiatke reformácie 

30. 10. 2020

...Nik! sám sa ubieram, zvuk krokov na dláždení, len moje kroky sú: som pútnik opozdený, spod Tatier prichodím i s chválou, lež i s mukou v tíš skvovestnej svätyne, v skrýš prevelikých duchov, tmy hľadia do okien, len kahan v ruke bliká, preds´ isto kráčam dnes, hoc i bez kostolníka, zvuk krokov zapadá kams´ v prázdno lodných vnútier, až stanem... oltár! A u nôh spí Martin Luther, Tu veniec položím a dumám – – – 

Prečítajte viac

Vyhodnotenie podujatia Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa

31. 8. 2020

Cykloturistický maratón Po stopách Martina Rázusa napísal v sobotu 15. augusta 2020 už svoju 19. úspešnú kapitolu. Odkazu významného slovenského literáta, kňaza, politika vzdal hold 94-členný pelotón.

Prečítajte viac

Pozývame Vás na šiesty ročník podujatia Sláva šľachetným

24. 8. 2020

Pozývame Vás na šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným, ktorý bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín - učiteľom.

Prečítajte viac

Pozývame Vás na XIX. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa

24. 7. 2020

Pozývame Vás na 19. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa v sobotu, 15. augusta 2020 na tradičnej trase z Liptovského Mikuláša (Vrbica) cez Čertovicu (1233 m n. m.), Brezno, Banskú Bystricu, Donovaly (960 m n. m.) do Liptovského Mikuláša. V prípade nepriaznivého počasia je záložným variantom nedeľa 16. augusta.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Suspíriá na Vstúpenie

15. 6. 2019

Za Tebou, Kriste náš, do neba zrieme,
za Tebou voláme z tej biednej zeme.
Otvor nám nebies taj, na ľud svoj pamätaj,
a niekdy k nám sa znaj, až všetko zvieme.
Amen.

Prečítajte viac

Suspíriá na svätodušné sviatky

9. 6. 2019

Dar ducha, Kriste náš, popraj i nám,
keď vierou vzhliadneme ku výšinám.
Posilň nás, v jedno spoj a preveď národ svoj,
až zmĺkne žitia boj v nebeský chrám.
Amen.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Suspíriá na Svätú Trojicu

30. 5. 2019

Svätý, svätý, svätý, Boh náš premocný, 
hneď za rána spev náš k Tebe nech letí. 
Svätý, svätý, svätý, večne milostný, 
v trojjedinosti Hospodin svätý. 
Sláva, sláva, sláva, Hospodin premocný, 
slávu Tvoju nebo, zem i more velebí.
Svätý, svätý, svätý, v sile milostný, 
v trojjedinosti Bože na nebi. 
Amen

Prečítajte viac

Veľký Piatok – Biela sobota – Veľkonočná nedeľa

18. 4. 2019

Veľký piatokPod krížom Tvojim, Kriste, i my dnes stojíme,Vidíme Tvoje rany a vrúcne prosíme,ó, nezabúdaj na nás, vzdor našim pokleskoma žehnaj nám a spoj raz v Kráľovstve nebeskom.  AmenBiela sobotaSmrť Tvoja, Pane, nádej nám živá,krv Tvoja, Kriste, hriech z duše zmýva. A preto vďaka za Tvoje rany,Spasiteľu náš, Bohom nám daný! Amen.

Prečítajte viac