Novinky

Martin Rázus: Pôstne suspíriá

8. 3. 2019

Pôst, Bože, pôst… v ten vhodný čas, 
sám osvieť nás a pravdou hosť! 
V pokání žiť, v smútku radosť nájsť, 
mať viery nadosť… 
Ó, daj nám, Pane, 
v duchu s Tebou byť! Amen.

Prečítajte viac