Novinky

Martin Rázus: Suspíriá na Kvetnú nedeľu

14. 4. 2019

Hosanna, Kriste, v ťažkom utrpení, 
buď ľudom svojím verne pozdravený. 
Za veľkú obeť, ktorá páru nemá, 
dnes, keď zas kráčaš do Jeruzalema. 
Ó, postoj pri nás na tŕnistej púti 
a pohľad Tvoj sa iste nerozsmúti, 
my vo vernosti chceme chváliť Teba, 
len popraj ducha a raz praj i neba. Amen. 

Prečítajte viac

Martin Rázus: Pôstna pieseň

7. 4. 2019

Tá cesta tŕnistá
vinie sa v diaľ,
po nej ísť pre Krista
nám život dal.
Ach Bože premilý,
daj ducha, daj sily
prevládať na púti
trpkosť i žiaľ.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Pôstne suspíriá

8. 3. 2019

Pôst, Bože, pôst… v ten vhodný čas, 
sám osvieť nás a pravdou hosť! 
V pokání žiť, v smútku radosť nájsť, 
mať viery nadosť… 
Ó, daj nám, Pane, 
v duchu s Tebou byť! Amen.

Prečítajte viac