Novinky

Suspíriá na svätodušné sviatky

9. 6. 2019

Dar ducha, Kriste náš, popraj i nám,
keď vierou vzhliadneme ku výšinám.
Posilň nás, v jedno spoj a preveď národ svoj,
až zmĺkne žitia boj v nebeský chrám.
Amen.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Suspíriá na Svätú Trojicu

30. 5. 2019

Svätý, svätý, svätý, Boh náš premocný, 
hneď za rána spev náš k Tebe nech letí. 
Svätý, svätý, svätý, večne milostný, 
v trojjedinosti Hospodin svätý. 
Sláva, sláva, sláva, Hospodin premocný, 
slávu Tvoju nebo, zem i more velebí.
Svätý, svätý, svätý, v sile milostný, 
v trojjedinosti Bože na nebi. 
Amen

Prečítajte viac

Veľký Piatok – Biela sobota – Veľkonočná nedeľa

18. 4. 2019

Veľký piatokPod krížom Tvojim, Kriste, i my dnes stojíme,Vidíme Tvoje rany a vrúcne prosíme,ó, nezabúdaj na nás, vzdor našim pokleskoma žehnaj nám a spoj raz v Kráľovstve nebeskom.  AmenBiela sobotaSmrť Tvoja, Pane, nádej nám živá,krv Tvoja, Kriste, hriech z duše zmýva. A preto vďaka za Tvoje rany,Spasiteľu náš, Bohom nám daný! Amen.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Suspíriá na Kvetnú nedeľu

14. 4. 2019

Hosanna, Kriste, v ťažkom utrpení, 
buď ľudom svojím verne pozdravený. 
Za veľkú obeť, ktorá páru nemá, 
dnes, keď zas kráčaš do Jeruzalema. 
Ó, postoj pri nás na tŕnistej púti 
a pohľad Tvoj sa iste nerozsmúti, 
my vo vernosti chceme chváliť Teba, 
len popraj ducha a raz praj i neba. Amen. 

Prečítajte viac

Martin Rázus: Pôstna pieseň

7. 4. 2019

Tá cesta tŕnistá
vinie sa v diaľ,
po nej ísť pre Krista
nám život dal.
Ach Bože premilý,
daj ducha, daj sily
prevládať na púti
trpkosť i žiaľ.

Prečítajte viac

Martin Rázus: Pôstne suspíriá

8. 3. 2019

Pôst, Bože, pôst… v ten vhodný čas, 
sám osvieť nás a pravdou hosť! 
V pokání žiť, v smútku radosť nájsť, 
mať viery nadosť… 
Ó, daj nám, Pane, 
v duchu s Tebou byť! Amen.

Prečítajte viac